Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Gemeente Ede en Warmtebedrijf Ede ondertekenen gezamenlijke strategische agenda

vrijdag 11 maart 2022, 9.35
door René Hazeleger
De Gemeente Ede en het warmtebedrijf zetten beide hun handtekening onder een gezamenlijke strategische agenda. In deze agenda staan afspraken over onder andere het aantal aansluitingen, gebruik van bio-grondstoffen en de uitstoot van de centrales. De agenda heeft een looptijd van 2022 tot en met 2024, dit heeft alles te maken met de nieuwe warmtewet van het ministerie die op dit moment in de maak is.
Update: Warmtebedrijf Ede compenseert gedupeerden storing toch niet
© Google StreetView

Wethouder Leon Meijer; “de afgelopen weken werd weer pijnlijk duidelijk dat we niet afhankelijk willen zijn van gas. En er is natuurlijk ook discussie over de duurzaamheid van biomassa, maar als gemeente zien we dit als een mooie tussenvorm om te komen tot nog duurzamere vormen van energie opwekking. Een voordeel is dat er nu al een netwerk van leidingen onder de grond liggen die ook voor andere vormen van energie ingezet kunnen worden”.

Afspraken

De afspraken in de agenda gaan onder meer in op het aantal te realiseren aansluitingen. Maar ook over een gewenst alternatief voor het huidige gebruik van bio-grondstoffen. Hierbij kan worden gedacht aan aardwarmte als mogelijke bron. Verder gaat het om de beperking van de uitstoot van de centrales van het Warmtebedrijf en de communicatie met de omgeving.

Aansluitingen

Het warmtebedrijf heeft inmiddels ruim 20.000 ‘woningequivalenten’ vanuit 3 centrales aangesloten op het warmtenet. Het gaat daarbij om grote bedrijfspanden maar ook om ruim 9.000 woningen.

Beperkte periode

Omdat het ministerie bezig is met de nieuwe Warmtewet, is gekozen voor een beperkte periode. Deze wet gaat over de marktordening, tariefregulering en verduurzaming bij het leveren van warmte aan woningen en andere gebouwen. Na de vaststelling van de nieuwe Warmtewet wordt bekeken of het nodig is om nieuwe afspraken te maken.

Meer over