Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Foodvalley-gemeenten en netbeheerders gaan meer informatie uitwisselen om regionaal energiesysteem te versterken

dinsdag 20 februari 2024, 13.15
door Florence van der Molen
Foodvalley-gemeenten en netbeheerders Stedin en Liander gaan meer informatie uitwisselen over plannen die impact hebben op het energiesysteem in de regio. De gemeenten en netbeheerders gaan daarom online hun databanken verbinden. Dat moet meer inzicht opleveren over hoe de energievoorziening zich ontwikkelt en welke impact het bestaande systeem heeft op de lopende en geplande ruimtelijke ontwikkelingen.

Op die manier kunnen gemeenten en netbeheerders beter inspelen op elkaars plannen en investeringen beter met elkaar afstemmen.

“Het is echt een platform waar wij onze kaarten op tafel gooien, waarmee we laten zien: dit is wat wij weten en hoe het ervoor staat en laten we dat verrijken met elkaars data”, laat bestuurlijk trekker René Windhouwer van het Energieprogramma / RES Regio Foodvalley weten. “Energie is een essentieel puzzelstuk als het gaat over het toekomstbestendig maken van onze regio.”

Noodzakelijke voorwaarde

Samen met zijn collega’s is hij actief bezig met het versterken van het energiesysteem, zodat de Foodvalley een goede plek blijft om te wonen, werken en te reizen. “We weten dat we als overheden met de maatschappelijke partners continu moeten samenwerken aan een goede ruimtelijke inpassing van opgaven als wonen, stikstof, industrie, mobiliteit en natuur”, vervolgt hij. “Voldoende, betaalbare en duurzame energie is een noodzakelijke voorwaarde voor een goed economisch vestigingklimaat en een aantrekkelijke woon- en leefomgeving. Deze samenwerking gaat ons hierbij helpen”, aldus Windhouwer.

De opgaven in de regio stapelen zich op. Tot 2040 moeten er minstens 40.000 woningen bij worden gebouwd en er wordt een sterke groei van bedrijvigheid en mobiliteit verwacht. Tegelijkertijd raakt het elektriciteitsnet vol.

Meer over