Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Ede wil een Knarrenhof

donderdag 21 maart 2024, 20.03
door Lisa Mooijman
Ede moet zo snel mogelijk beginnen met ontwikkeling van een zogeheten Knarrenhof. De Edese gemeenteraad nam een motie van de fractie van Gemeentebelangen daarvoor donderdagavond tijdens de raadsvergadering met unanieme stemmen aan.
Knarrenhof in Oldenzaal
© Knarrenhof.nl

Een ‘knarrenhof’ is een koosnaam voor een groep zelfredzame senioren die woont in levensbestendige woningen in een hofje. Dit kunnen grondgebonden woningen of appartementen zijn, nieuwbouw of hergebruik. “Het gaat er al jaren over,” zei Henk Righolt, raadslid voor Gemeentebelangen in de raadsvergadering. “Maar tot nu toe is er niets gebeurd en ook in de nieuwe Woonvisie benoemt het niet expliciet genoeg. We moeten hier, gezien de dubbele vergrijzing echt vaart mee maken.”

Woonzorgvisie

De bedoeling van de motie die tijdens de Edese raadsvergadering werd ingediend is om de bouw van een knarrenhof standaard te betrekken bij nieuwbouwprojecten van de hele gemeente. Wethouder Bram van de Beek vond de motie een steun in de rug. “Het gaat verder dan wat er in de Woonzorgvisie staat, waar we op deze vergadering ook over stemmen, en gaat ook ruimtelijke ordening aan. Het college ziet daarvoor zeker mogelijkheden.”

De Woonzorgvisie waar de wethouder op doelt is een breder stuk, waarbij het behalve over woningen voor ouderen ook gaat over passend wonen van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, statushouders, en andere groepen die passende huisvesting nodig hebben.

De gemeente zegt daarin in alle dorpen en woonkernen van de gemeente hele meer werk te willen maken van aanpasbaar bouwen en zorgen voor betere doorstroming door nieuwe woonvormen te stimuleren. De gemeente wil ook woningeigenaren beter in staat te stellen on hun eigen woning aan te passen, zodat ze er langer kunnen blijven wonen. Zowel de motie als de visie zijn met algemene stemmen aangenomen.

Meer over