Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Ede maakt de rekening van 2023 op

donderdag 04 april 2024, 17.30
door Lisa Mooijman
De jaarrekening 2023 van de gemeente Ede sluit met een klein negatief resultaat van € 1,4 miljoen op een begroting van circa € 450 miljoen. Gezien het huidige financiële klimaat is dat volgens de gemeente een mooie uitkomst.
Zorgen CU Ede over gegevensopslag inwoners in cloud van Amazon
© Tegenwind Ederveen en De Klomp

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de jaarrekening. De gemeenteraad neemt het besluit naar verwachting 16 mei. De jaarrekening geeft inhoudelijk en financieel inzage in het afgelopen jaar. Wat wilden we bereiken, wat hebben we daarvoor gedaan en hoeveel heeft het gekost?

Economische factoren als de inflatie, historische renteverhogingen en in juli van het jaar de val van het kabinet zijn grote ontwikkelingen die ook zijn weerslag hebben op de financiële positie van Ede. De vele maatschappelijke vraagstukken en de groei van Ede deden een beroep op het bestuur en de organisatie. Nieuwe taken leidden ook tot een stijgende vraag naar medewerkers, en dat in een krappe arbeidsmarkt. Ondanks deze uitdagingen is er toch resultaat behaald.

Resultaten

Na jaren van voorbereiding krijgen de Parklaan en het station Ede-Wageningen echt vorm en naderen zij hun voltooiing. Projecten waar de gemeente groot in heeft geïnvesteerd en de inwoners, na de nodige overlast, nu de vruchten van kunnen plukken. Ook investeerde de gemeente in versterken van de sociale basis van onze inwoners, door bijvoorbeeld bewonersinitiatieven te ondersteunen.

Wethouder van der Beek: “Ik ben trots op de organisatie die ik heb leren kennen. Afgelopen jaar kende veel uitdagingen, die de gemeente goed het hoofd heeft kunnen bieden. Dit jaarresultaat geeft ons een solide basis voor de uitdagingen waar we de komende jaren voor staan.”

Een kwart van de inkomsten van de gemeente komt uit lokale belastingen. Driekwart is afkomstig van het Rijk. Die middelen van het Rijk nemen na 2026 af. Het gevolg voor de komende jaren is dat er voor korte termijn investeringen kunnen worden gedaan, maar voor de lange termijn niet.

Meer over