Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

Duurzame zon- en windenergie in Woudenberg

maandag 22 april 2024, 15.43
door Arjan van Steen
De ontwikkeling van duurzame energieopwekking door middel van zon en wind verloopt nog niet zoals gepland in de regio Amersfoort waartoe Woudenberg behoort. Hoewel er in veel gemeenten hard wordt gewerkt en er op bepaalde locaties goede vooruitgang is geboekt, is er meer nodig om de doelstellingen voor 2030 te behalen.
Duurzame energie uit zon en wind
© Gemeente Woudenberg

De provincie Utrecht heeft begin dit jaar locaties genoemd welke geschikt zijn voor windturbines en waar zij indien nodig op in willen gaan zetten. Woudenberg werkt als gemeente in een regionaal samenwerkingsverband samen. Tijdens een regionale informatie bijeenkomst voor gemeenteraden op 17 april, is er een presentatie gehouden op welke manier de gemeenten gezamenlijk de regie willen houden op de inzet van zon en wind.

Het gezamenlijke doel, dat in 2021 door 7 gemeenteraden werd vastgesteld, blijft gelijk: 0,5 TWh duurzame opwek met wind en zon in de regio Amersfoort. Met de concrete voorstellen die er nu liggen zou dit bereikt moeten worden.

De concrete voorstellen die de regio heeft opgesteld zijn:

• Wind op land: voortzetten van lopende projecten voor windenergie op land (onder meer langs rijksweg A28) en in samenwerking met de provincie Utrecht nader onderzoek naar de locatie voor één windmolen in Baarn.

• Zon op land: plannen voor grootschalige zonne-energie in alle 7 gemeenten en de verkenning van locaties voor extra zonnevelden in Eemnes en Bunschoten.

• Grootschalig zon op dak: opstarten van een regionale aanpak in samenwerking met de provincie Utrecht.

• Energie-infrastructuur: de bouw van drie nieuwe onderstations in de regio.

Voor Woudenberg houdt het in dat er ingezet gaat worden op zon op land op 10 hectare.

Als de concrete voorstellen voor voldoende opwek zorgen in de regio, houden gemeenten zelf de regie over de opweklocaties. Als blijkt dat realisatie van de doelen door gemeenten niet haalbaar is, zal provincie Utrecht voor het aanvullende deel projectbesluiten voor windenergie nemen binnen één of meer van de meest kansrijke gebieden.

Het voorstel wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van de verschillende gemeenten uit de regio. De uitkomst van de raden bepaalt of het bod aan de provincie wordt voorgelegd.

Meer over