Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

De Voorposten/Rijnschoten voorkeurslocatie nieuwbouw Dorpsbeuk Scherpenzeel

woensdag 05 juni 2024, 7.02
door Lisa Mooijman
Het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel stelt de gemeenteraad voor het weiland naast De Voorposten/Rijnschoten aan te wijzen als nieuwbouwlocatie voor de openbare basisschool basisschool De Dorpsbeuk. De gemeenteraad neemt deze maand de uiteindelijke beslissing.
OBS de Dorpsbeuk op de huidige plek in Scherpenzeel
© SWV PO Rijn & Gelderse Vallei

In vergelijking met zes andere onderzochte locaties komt deze plek volgens het college als meest geschikt naar voren. Dit terrein is bijvoorbeeld goed te ontsluiten. Ook is er volop ruimte voor de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum (IKC).

Voor het besluit definitief valt gaat de gemeenteraad eerst over het voorstel in gesprek via de Informatieronde op 13 juni en daarna de Opinieronde op 24 of 27 juni. Inwoners kunnen de voorbereiding op de besluitvorming volgen en eventueel inspreken en/of vragen stellen.

Nieuwbouw van De Dorpsbeuk is nodig omdat het gebouw van de basisschool sterk verouderd is. De huidige locatie is te klein om uit te breiden en de school wil doorgroeien tot een Integraal Kind Centrum (IKC). In zo’n IKC werken onderwijs en kinderopvang samen aan een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0-13 jaar.

Planning

Op zijn vroegst kan De Dorpsbeuk het nieuwe gebouw in september 2027 in gebruik nemen. Eerst stelt de gemeente een anterieure overeenkomst vast. Daarna volgt een integrale stedenbouwkundige verkenning. Ook neemt de gemeente tijd voor een participatietraject waarin inwoners kunnen meedenken over de inrichting van het terrein. Het bouwrijp maken van de grond start in juni 2026, als alles volgens plan verloopt.

Op www.samengroeitscherpenzeel.nl/dorpsbeuk houdt de gemeente de voortgang bij. Ook komen hier te zijner tijd meer uitgewerkte plannen op, antwoorden op veelgestelde vragen, tekeningen en foto’s.

Meer over