Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

College Scherpenzeel wil nieuwe Toekomstvisie

maandag 10 juni 2024, 12.50
door Arjan van Steen
Bij de presentatie van de Kadernota 2025-2028 heeft het college van burgemeester en wethouders van Scherpenzeel aangegeven zo snel mogelijk aan de slag te willen met het opstellen van een nieuwe Toekomstvisie voor Scherpenzeel.
Gemeentehuis Scherpenzeel
© XON

In de Kadernota laat het college zien wat Gemeente Scherpenzeel de komende tijd wil doen en wat dit gaat kosten. Het is een uitwerking van het bestuursakkoord en het behandelt thema’s als wonen, verkeer, energie, groen en duurzaamheid, onderwijs, zorg en welzijn. Om Scherpenzeel als kleine gemeente nog beter voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst en te zorgen dat ze een geliefde gesprekspartner voor regio en provincie zijn als het gaat om gezamenlijke opgaves en daarmee hun bestaansrecht te behouden, is het volgens het college cruciaal dat er een nieuwe Toekomstvisie komt. Als de gemeenteraad akkoord is, komt het college na de zomer met een procesvoorstel voor het opstellen hiervan. De nieuwe Toekomstvisie zou dan in 2025 klaar moeten zijn.

“Met een heldere Toekomstvisie verzekeren we onszelf ervan dat we klaar zijn voor de uitdagingen van morgen. Duidelijke kaders geven rust te midden van alle prikkels en uitdagingen die voortdurend op een kleine gemeente als Scherpenzeel afkomen. In crisistijd is kortetermijndenken heel logisch. Nu is het de hoogste tijd om naar de lange lijnen te kijken en programmatisch te werken. Daar heeft het dorp baat bij. Het geeft ook duidelijke kaders aan de ambtelijke organisatie. Wat voor dorp willen we zijn voor de lange termijn? Waar zijn we van? Wat doen we wel en wat doen we niet? Het is de hoogste tijd om dat heel concreet te maken” volgens wethouder financiën Izaäk van Ekeren.

Meer over