Skip to main content

EDE FM

RHENEN FM

1 VALLEI

29 gedecoreerden in Ede

vrijdag 26 april 2024, 13.36
door Lisa Mooijman
Tijdens de traditionele Lintjesregen (de dag voor Koningsdag) kregen 29 inwoners van de gemeente Ede een Koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester René Verhulst.
Eerste groep gedecoreerden gemeente Ede 2024
© gemeente Ede

Van de gedecoreerde kwamen 26 inwoners ui de gemeente Ede. Een inwoner was afkomstig uit de gemeente Laren en een inwoner van de gemeente Ede ontving zijn onderscheiding in Wageningen. Twee inwoners kregen de onderscheiding in Den Haag.

Met verschillende smoesjes werden de gedecoreerden door familie, vrienden of andere bekenden naar het Raadhuis gebracht. De hele groep kwam niet in een keer bij elkaar maar in drie delen. Volgens de burgemeester was dat bewust gedaan om het persoonlijk te houden en om zoveel mogelijk familie, vrienden en collega’s de kans te geven om erbij te zijn. Tussen de sessies door was er muziek, en alle drie de keren zat de raadszaal vol.

24 inwoners uit Ede zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vier werden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en een inwoner werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden.

Achttien gedecoreerden wonen in Ede, vijf in Bennekom, vier in Lunteren, een in Harskamp en een gedecoreerde woont in Wekerom. De burgemeester sprak alle gedecoreerden persoonlijk toe in de Raadzaal in het Raadhuis in Ede.

De gedecoreerden van Ede 2024:

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Marcel Boekhoorn, 64 jaar, Bennekom

De heer Boekhoorn begon zijn carrière als registeraccountant en groeide uit tot een bekende ondernemer. Hij staat onder andere bekend om zijn betrokkenheid bij de herstructurering van bekende Nederlandse organisaties zoals Ouwehands Dierenpark in Rhenen en de HEMA. De heer Boekhoorn is al sinds zijn jeugd trouw supporter van voetbalclub NEC. Daarnaast steunt hij vanuit NEC vele maatschappelijke projecten voor kansarme kinderen in verschillende wijken in Nijmegen en omgeving. In 2007 richtte hij de Stichting Ouwehand Zoo Foundation op met als doel de bedreigde diersoorten te beschermen en fokprogramma`s op te zetten. De heer Boekhoorn zorgde dat Ouwehand Dierenpark sinds 2012 het eerste Nederlandse dierenpark werd die voldoet aan het Europese Dierentuinbesluit. Dit betekent dat op het gebied van huisvesting, de quarantaineverblijven en medische verzorging voor alle dieren in het park voldoen aan de gestelde eisen. Vanuit de stichting OZF zijn vele (inter-) nationale stichtingen ontstaan.

Ook is hij nauw betrokken bij het ontwikkelen van een afweersysteem voor dolfijnen zodat zij niet in de kilometerslange vissersnetten verstrikt raken en sterven. Binnen de poorten van Ouwehands dierenpark bevindt zich Het Fonkelhuis van de stichting De Fonkel, een veilige en liefdevolle omgeving met voorzieningen voor speciale kinderen met een eigen ingang tot het park. Het koste de heer Boekhoorn vijftien jaar om misschien wel zijn grootste prestatie voor Ouwehands Dierenpark te realiseren. Twee reuzenpanda`s naar Nederland halen. Hij toonde drie Minister-Presidenten en de Chinese autoriteit aan dat Rhenen het mooiste en grootste pandaverblijf van de wereld heeft en charterde KLM Cargo om de twee dieren naar Nederland te vervoeren. De dieren zijn een grote publiekstrekker geworden voor de dierentuin. De heer Boekhoorn staat in Nederland bekend om de financiële steun die hij biedt aan organisaties en projecten.

Minder bekend is zijn persoonlijke betrokkenheid en adviesrol. Hij weet zijn netwerk in te zetten voor projecten die hem aan het hart gaan. Zo is hij betrokken bij The Strong Women Award, stimuleert hij jonge ondernemers en heeft hij met zijn kinderen de RB-foundation opgezet om de medische en sociale infrastructuur in een Zuid-Afrikaans township te verbeteren.

Mevrouw Marlies Boekhoorn-Pouwels, 62 jaar, Laren

Sinds 2004 is mevrouw Boekhoorn mede oprichtster én actief voor de Stichting Ontmoet & Groet. De doelgroep is met name kwetsbare gezinnen en ouderen voor wie het leven soms overleven is. In beginsel is zij fysiek actief bij diverse activiteiten en vanaf 2008 is zij mede bestuurslid. Vanuit haar rol neemt zij de verantwoordelijkheid voor de programmering van de stichting; van structurele activiteiten en evenementen tot aan incidentele uitstapje en de jaarlijkse vakantieweek.

In 2013 maakt mevrouw Boekhoorn haar droom waar en richt zij, naast de Stichting Ontmoet & Groet, Stichting Fonkel op. Deze stichting richt zich op de kinderen die langdurig ziek zijn, lichamelijk, verstandelijk of financieel beperkt zijn, een onvergetelijke dag te bezorgen. Jaarlijks ontvangt het Fonkelhuis ca. 3000 gasten. Dit betekent 3 à 4 dagen in de week ca. 5 gezinnen per dag. De stichting werkt ook nauw samen met 75 professionele verwijzers; erkende instanties waaronder verenigingen en stichtingen, speciaal onderwijs, kinderziekenhuizen en medische kinderdagverblijven. Via deze instanties worden gezinnen uitgenodigd om naar het Fonkelhuis te komen. Op deze dag ontbreekt het hen aan niets. Mevrouw Boekhoorn is nog altijd zelf aanwezig tijdens deze Fonkeldagen om volledig mee te draaien en de dag onvergetelijk te maken voor de gezinnen. Naast het organiseren van activiteiten en haar operationele werkzaamheden voor de stichtingen, is mevrouw Boekhoorn vrijwel 24/7 actief met promotie van de stichtingen en schroomt zij niet haar netwerk te activeren om gestelde doelen te bereiken. Vrijwillige initiatieven gericht op anderen gelukkig maken, zijn haar lust en leven.

De heer Hassane el Ghouti, 62 jaar, Ede

Hassane el Ghouti is een echte verbinder. Al sinds hij vanuit zijn geboorteland naar Nederland kwam zet hij zich in voor de integratie van nieuwe Nederlands. In 1998 werd hij voorzitter van Irshad, een stichting voor Marokkaanse Edenaren. In de twaalf jaar dat hij voorzitter was heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor positieverandering van (Marokkaanse) arbeidsmigranten in Ede. Hij wist vele initiatieven te realiseren en mensen aan zich te binden. Vanuit zijn vertrouwen in de kracht van een diverse samenleving heeft de heer El Ghouti verbinding gelegd tussen zijn achterban en de (lokale) politiek. Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein Ede (ASDE) heeft hij een periode advies gegeven aan het college van burgemeester & wethouders in Ede over diverse vraagstukken.

In 2018 bracht hij het boek ’hoop op een beter leven’ uit. Een verzameling verhalen over het leven van Marokkaanse gastarbeiders in Ede. Met deze publicatie gaf hij context aan de achtergrond van gastarbeiders en creëerde hij begrip en bewustwording binnen de samenleving.

De heer El Ghouti richtte in 2019 stichting Kommerbij op. Deze stichting organiseert activiteiten voor Edenaren met een niet-Westerse achtergrond en met een afstand tot de Edese samenleving. In het programma Hoe leef jij Hoe leef ik komen vijftien deelnemers vanuit verschillende culturen een periode van twee jaar regelmatig bij elkaar om kennis te maken en van elkaar te leren. Daarnaast biedt de stichting praktische ondersteuning, bijvoorbeeld door huishoudens te voorzien van energiebesparende producten in tijden van snel stijgende energieprijzen.

De heer Joop van Raaij, 73 jaar, Bennekom

Al bijna 45 jaar is de heer Van Raaij actief als vrijwilliger bij tafeltennisvereniging SHOT in Wageningen. Hij was jarenlang voorzitter en is in talloze commissies actief geweest. Hij speelde een grote rol in de herhuisvesting van de club en schreef een boek ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van SHOT. In 2019 nam de heer Van Raaij het initiatief tot een Oldstars-groep. Dit is een groep van twintig ouderen die samen op een gezonde manier bewegen waarbij ook het sociale aspect centraal staat. De heer Van Raaij is hier nog altijd bij betrokken.

Ook op landelijk niveau heeft de heer Van Raaij vele verdiensten binnen de tafeltennissport. Hij organiseerde interland wedstrijden bij zijn vereniging SHOT en zette de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) daarmee internationaal op de kaart. Hij nam de maximale termijn van negen jaar zitting in de Bondsraad, het hoogte bestuursorgaan van de NTTB. Sinds 2021 is de heer Van Raaij voorzitter van de commissie Onderscheidingen binnen de bond. Joop van Raaij heeft een grote passie voor tafeltennis en zet zich al vele jaren in voor deze sport. Op lokaal en nationaal niveau. Zijn toewijding aan de sport heeft een groot aandeel gehad in de ontwikkeling van SHOT tot de levende en sociale vereniging van nu. Zijn inzet wordt lokaal en nationaal zeer gewaardeerd.

De heer Bert Lever, 74 jaar, Bennekom

Al vele jaren is de heer Lever actief bij de historische vereniging in zijn woonplaats Bennekom. Hij was twaalf jaar bestuurslid, waarvan tien jaar voorzitter. Als redactielid schreef hij vele artikelen, gaf hij lezingen en droeg hij bij aan de vier boeken die de vereniging publiceerde. De heer Lever is betrokken (geweest) bij diverse projecten in het dorp zoals de Bennekomse vlag, de Stolpersteine en het planten van de Vredesboom, een boom die gekweekt is uit zaad van een van de weinige bomen die het atoombombardement op Hiroshima heeft overleefd.

Daarnaast zet de heer Lever zich op diverse manieren in voor funerair erfgoed. Hij is al sinds 1991 lid van de Werkgroep Behoud oudste deel Begraafplaats binnen de historische vereniging en geeft regelmatige rondleidingen op dit deel van de begraafplaats. Van 2016-2022 was de heer Lever de eerste voorzitter van Terebinth, stichting voor funerair erfgoed. Onder zijn leiding is de stichting van een intern gerichte vereniging uitgegroeid tot een stichting met vele samenwerkingspartners op funerair gebied. Sinds 2018 organiseert de heer Lever symposia en programma’s voor het platform voor funerair erfgoed.

Tot op heden is Bert Lever betrokken bij de Vrije universiteit Amsterdam, waar hij ooit studeerde en promoveerde. Tijdens het lustrumjaar van de universiteit, het ‘Abraham Kuyperjaar’ in 2020 publiceerde hij samen met de universiteitshistoricus een onderzoek naar het graf van de heer Kuyper in twee publicaties. Ook werkte hij mee aan een symposium over zijn vader op de universiteit. In het verleden was de heer Lever betrokken bij een samenwerking tussen Nederlandse onderzoeksinstellingen en de Nederlandse Antillen. Ook is hij van 2015-2022 voorzitter geweest van de Vereniging Nederland-Maleisië.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Bert Baggermans, 62 jaar, Bennekom (uitreiking in Wageningen)

In 1975 werd de heer Baggermans lid van Muziekvereniging ‘’De Harmonie’’ Wageningen en begon hij als saxofonist in het orkest. De afgelopen 48 jaar heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor de vereniging in diverse rollen. Zo is hij 32 jaar lang bestuurslid geweest, waarvan 19 jaar voorzitter. Ook organiseert de heer Baggermans al vele jaren concerten en onderhoud hij contacten met de gemeente en andere organisaties. Daarnaast is hij betrokken in diverse commissies en organiseert hij veel activiteiten voor de leden. De heer Baggermans brengt zijn passie voor muziek met veel enthousiasme over op jongere generaties. Al 30 jaar is hij dirigent van het door hem opgezette leerlingenorkest binnen de ‘’De Harmonie’’ en stoomt hij jongeren klaar voor het volwassenorkest. Daarnaast bezoekt hij scholen in Wageningen om kinderen enthousiast te maken voor muziek. Als gecertificeerd dirigent valt hij regelmatig in bij het volwassenorkest en is hij daarnaast invaldirigent en muzikant bij de Koninklijke Harmonie Oosterbeek, onbezoldigd. Vanwege zijn grote inzet voor de Wageningse muziekvereniging De Harmonie reikt de burgemeester van Wageningen de versierselen uit.

Mevrouw Eefje Bouw-van Dijk, 84 jaar, Lunteren

In de jaren ’80 raakte het mevrouw Bouw-van Dijk via de kerk betrokken bij de net opgerichte stichting De Vluchtheuvel. Deze stichting zet zich in voor een veilige plek voor mensen die dat nodig hebben. Zo werd het gezin Bouw-van Dijk het eerste gastgezin. Jongeren konden altijd bij haar en haar gezin terecht. In 2007 heeft het gezin voor langere tijd een kleinzoon in huis genomen toen de situatie bij hem thuis moeilijk was. Zij werden officieel pleegouders vanuit Entrea Lindenhout. Ruim vijf jaar lang was de jongen onderdeel van hun gezin en bood mevrouw Bouw hem de steun, rust en regelmaat die hij nodig had.

De afgelopen 20 jaar heeft mevrouw Bouw zich zeer actief ingezet voor de PCOB-Lunteren. Binnen deze vereniging voor ouderen was zij voorzitter van de lief & leedcommissie. Zij heeft vele bezoekjes afgelegd, schreef verjaardagkaarten en stond altijd klaar voor een ander. Het afgelopen jaar heeft zij afscheid genomen als bestuurslid en sinds kort heeft zij haar taken neergelegd.

ECHTPAAR Albert van Dijk LOZ, 56 jaar, en Renske van Dijk-van der Geest, 58 jaar (uitreiking in Den Haag door minister Ollongren)

De heer Van Dijk is werkzaam als militair. In 1998 kreeg hij een bestuursfunctie binnen de Vereniging Officieren Verbindingsdienst. Hij heeft veel voor de vereniging betekend, was altijd bereid om te helpen met het organiseren van symposia en activiteiten. Ook heeft hij jarenlang de ledenadministratie onder zijn hoede gehad. Vanaf 2012 wordt de zorg voor veteranen ondergebracht de Vereniging van Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen (VVPRV). Albert van Dijk werd direct actief binnen de vereniging en is van 2016-2019 voorzitter geweest. Tot op heden is hij betrokken bij het bestuur als adviseur. Sinds 2015 is de heer van Dijk Nuldelijnsondersteuner voor Veteranen. Hij is betrokken bij reünies, ledenvergaderingen en Veteranendagen en heeft sinds 2018 een coördinerende rol binnen Team Regionaal Coördinatiecentrum Oost. Vanwege zijn rol als vertegenwoordiger van veteranen is hij nauw betrokken bij de Stichting Militaire Historie Ede (SMHE), het Veteranen Ontmoetingscentrum (VOC) en het Platform Militaire Historie Ede (PMHE). Hij ondersteunt zijn vrouw Renske bij haar activiteiten voor veteranen.

Renske van Dijk raakte als echtgenote van een militair betrokken bij Thuisfront, afdeling Command Support Brigade. Vanuit deze afdeling worden activiteiten georganiseerd voor families van uitgezonden militairen. Van 2000-2003 was mevrouw Van Dijk vicevoorzitter van deze afdeling en was zij betrokken in de organisatie van Thuisfront informatiedagen, midterm-dagen en medaille-uitreikingen.

Sinds 2017 is mevrouw Van Dijk actief betrokken bij het Platform Militaire Historie Ede. Zij is gastvrouw tijdens activiteiten en is van 2018 tot 2021 bestuurslid geweest. Daarnaast is zij sinds 2018 actief voor het Veteranen Ontmoetingscentrum in Ede oftewel het VOC-Ede. Tot januari 2023 was zij voorzitter en daarmee verantwoordelijk voor de inloopavonden van veteranen in Ede. Voor deze functie heeft zij een speciale opleiding gevolgd om op signalen bij Veteranen te letten en hen zo goed mogelijk bij te staan. Vanwege haar gezondheid is zij geen voorzitter meer, maar nog steeds is zij zeer betrokken bij de inloopavonden als gastvrouw en lid van de werkgroep. In het verleden was mevrouw Van Dijk actief voor project Moeders Informeren Moeders vanuit het consultatiebureau. Ook was zij actief op de Florisschool binnen de ouderraad en als overblijfmoeder.

De heer Cor van Ee, 67 jaar, Harskamp

Sinds 1985 is Cor van Ee actief als vrijwilliger binnen de Hersteld Hervormde gemeente in Harskamp. In 1987 werd hij benoemd tot notabel en hield hij tot 2000 toezicht op het financiële beleid van de kerkvoogden. Sinds 2000 is hij afwisselend actief geweest als notabel, diaken en kerkvoogd. Daarnaast is hij actief in diverse commissies binnen de kerk, was hij betrokken bij de bouw van het nieuwe kerkgebouw en pastorie en is hij verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Voor Interkerkelijk Psalmzangkoor Crescendo was de heer Van Ee een periode van 9 jaar algemeen bestuurslid en is hij tot op heden betrokken bij het ondersteunen van de penningmeester. In zijn periode als bestuurslid heeft hij veel praktische zaken uitgezocht. Zijn rustige en zorgvuldige persoonlijkheid werden zeer gewaardeerd binnen het bestuur. De heer Van Ee is in het verleden bestuurslid geweest op basisschool De Zaaier waar hij de financiën en administratie voor zijn rekening nam.

ECHTPAAR Theo Frumau, 79 jaar, en Nel Frumau-Dietz, 75 jaar, Ede

De heer en mevrouw Frumau zijn al vele jaren actief als vrijwilliger binnen de Bridgewereld. In 1979 werden zij lid van de bridgeclub in Nootdorp, waar zij toen woonden. Daar was de heer Frumau jaren actief als o.a. wedstrijdleider. In 1995 verhuisden zij naar Ede en sloten zich aan bij de Edese Bridgeclub. De afgelopen 28 jaar hebben zij zich met hart en ziel ingezet voor deze vereniging in diverse rollen. Zo is meneer Frumau jarenlang voorzitter geweest en mevrouw Frumau secretaris. Zij organiseerden samen jarenlang bridge-weekenden en gaven vorm aan de wekelijkse bridgecursussen. De heer Frumau was betrokken bij de fusie tussen de twee Edese bridgeclubs tot de huidige bridgeclub De Open Hof.

Na hun jarenlange inzet hebben zij hun taken voor De Open Hof eind 2023 neergelegd. Naast zijn inzet voor de bridgeclub is de heer Frumau is sinds 2007 actief in de kerk. Eerst als lid van de kostergroep van geloofsgemeenschap De Goede Herder en later van de St. Antonius van Padua. Sinds 2021 is hij teamleider van deze koster groep. In de rol van teamleider klussenteam is hij het eerste aanspreekpunt van het beheer van de kerk.

Mevrouw Frumau is vanaf het moment dat de kinderen naar school gingen actief geworden binnen de kerk. Zij begon met haar inzet voor de Bartholomeus Kerk in Nootdorp als lid van het team kindvieringen. Vanaf 2008 heeft zij binnen de geloofsgemeenschap De Goede Herder en later van de St. Antonius van Padua in Ede verschillende taken op zich genomen. Van ziekenbezoeken aan huis, lectorschap tot het organiseren van de senioren toertochtjes, nooit was iets te veel. Samen met de heer Frumau zijn zij vanaf 2008 tot heden actief lid van de werkgroep Koffie na de viering.

ECHTPAAR Dick Geurtsen 79 jaar, Bep Geurtsen-van Eck, 79 jaar, Bennekom

Het echtpaar Geurtsen is vele jaren betrokken geweest bij Kinderdorp Bennekom. De heer Geurtsen was 40 jaar lang coördinator van de materiaaltent en mevrouw Geurtsen-van Eck was meer dan 25 jaar coördinator van de trefpunttent. Zij waren het aanspreekpunt voor hun onderdeel en de kinderen konden altijd bij hen terecht. Ook bij andere activiteiten in het dorp, zoals Vlegeldag of de sinterklaasintocht is het echtpaar betrokken bij de organisatie.

Daarnaast zijn de heer en mevrouw Geurtsen actief in de Hervormde gemeente Bennekom. Zij organiseren allerlei activiteiten zoals het verjaardag fonds, helpen met koffie schenken en de verspreiding van post voor de gemeenteleden. De heer Geurtsen is een periode van 8 jaar diaken geweest voor de gemeente. Vanuit de kerk raakte het echtpaar in 2002 betrokken bij de organisatie van rommelmarkt de Kerkpleinmarkt. Mevrouw Geurtsen zorgt voor het uitzoeken, sorteren en schoonmaken van de spullen en is wekelijks bij de opslaglocatie in de Kraats te vinden. Ook is zij lid van de commissie die de markt organiseert.

De heer Geurtsen is al 20 jaar verantwoordelijk voor het geluid en de muziek op de markt. Daarnaast is hij sinds 2018 ook wekelijks in de Kraats te vinden waar zorgt voor het afrekenen van de spullen. De heer Geurtsen is sinds 2011 actief bij de sjoel-activiteit op de Broek-Akker en mevrouw Geurtsen heeft na haar pensioen nog een tijd als vrijwilliger geholpen op woonzorg-locatie Siza Vossenhol Bennekom.

Mevrouw Marianne van de Goor-Gutter, 70 jaar, Ede

Marianne van de Goor-Gutter is al vele jaren vrijwilliger. In 2019 ging zij met pensioen, maar ze is tot op heden betrokken bij haar voormalig werkgever De Gelderhorst als vrijwilliger. Zij gaat iedere maandag met een aantal bewoners naar zorgboerderij Butselaar voor de dagbesteding. Er wordt gebakken, gekookt en gefietst op een side-by-side-fiets. Ook zorgt ze dat bewoners die dat niet meer zelfstandig kunnen naar de kerkdienst worden begeleid.

Marianne van de Goor- Gutter is oma van negen kleinkinderen en speelt een belangrijke rol in de zorg voor haar gehandicapte kleindochter Rebekka. Haar lijst met vrijwillige activiteiten is lang. Zo was zij in het verleden betrokken bij het jeugdwerk in kerk De Ark, begeleidde zij reizen naar Lourdes voor stichting Huis voor de Pelgrims, was bestuurslid bij korfbalvereniging DVO en was zij bestuurslid van de Constantijnschool.

De heer André Hartgers, 77 jaar, Ede

Al sinds de jaren ’60 is de heer Hartgers onafgebroken actief als vrijwilliger op diverse terreinen. Hij begon als leiding bij de lokale scouting, was als fotograaf actief binnen fotohobbyclub Garnizoen Ede en volleybalvereniging Primavo in Apeldoorn. Ook was hij een periode penningmeester van de Nederlandse Politiebond afdeling Apeldoorn.

In 1990 raakte de heer Hartgers betrokken bij de Stichting tot Behoud en Onderhoud van de Trapakkers in Ede. Hij houdt zich naast het bewerken van de akkers en het oogsten van de aardappels ook bezig met de toeristische activiteiten rond de trapakkers en activiteiten ter ondersteuning van Stichting Recreatie Veluwe & Vallei. In zijn toenmalige woonplaats Apeldoorn is de heer Hartgers lange tijd actief geweest voor de Kanovereniging. Hij was een periode penningmeester en betrokken bij verschillende commissies na zijn verhuizing in 2017 nam hij afscheid. Sinds 2008 is hij lid van de KNNV Vereniging voor Veldbiologie afdeling Apeldoorn en doet hij vanuit de werkgroep Sprengen en Beken macrofauna-inventarisaties.

Sinds de heer Hartgers in 2017 naar zijn geboorteplaats Ede verhuisde raakte hij direct betrokken bij diverse lokale organisaties. Hij was een jaar interim-buurtschrijver in zijn wijk, sloot zich aan bij het Platform Militaire Historie en Vereniging Oud Ede. Bij deze laatste twee komen zijn interesse voor en kennis van de geschiedenis en zijn fotografietalent goed tot zijn recht.

Mevrouw Nel Heijnekamp-Rozenboom, 81 jaar, Bennekom

Al sinds haar jeugd is Nel Heijnekamp-Rozenboom lid van gymnastiekvereniging DOS in Bennekom. Zij sport daar nog altijd wekelijks en is al vanaf de jaren ’60 betrokken als vrijwilliger bij diverse activiteiten. Ze hielp bij wedstrijden, jaarlijkse activiteiten, was lid van de kascommissie en betrokken bij het clubblad. Ook in de Brinkstraatkerk in Bennekom is mevrouw Heijnekamp zeer betrokken. Ze zet zich al heel lang in voor het pastoraat en is daarbij de verbindende factor tussen de leden en de kerk.

Mevrouw Heijnekamp-Rozenboom is al lange tijd actief voor ouderen. Ze was in de jaren ’80 activiteitenbegeleider in verzorgingshuis Beringhem, waar ze ook verantwoordelijk was voor de jaarlijkse rommelmarkt. Daarna is ze een periode vrijwilliger geweest bij het Mooileven huis in Bennekom en tot op heden is zij actief bij Vilente Overdal in Wageningen waar ze de creatieve ochtend verzorgt.

Daarnaast mag de historische vereniging Oud-Bennekom op haar inzet rekenen. Mevrouw Heijnekamp organiseert twee keer per jaar een excursie en is betrokken bij de informatiekraam, waar leden geworven worden en lokale producten worden verkocht. Tijdens Kinderdorp, de speelweek in Bennekom, is mevrouw Heijnekamp al vele jaren te vinden in de baktent. Ook helpt ze sinds 2012 het CBFB (Comité ter Bevordering van Fietstochten en Boslopen) met de organisatie van de Februariloop en als post bij de boslopen.

Mevrouw Anneke Hendriksen-Koek, 74 jaar, Ede

Anneke Hendriksen is al sinds 1974 betrokken bij muziekvereniging De Harmonie. Naast dat zij een enthousiaste muzikant is en elke repetitie meespeelt op haar klarinet, is zij al evenveel jaren een zeer gewaardeerde vrijwilliger bij De Harmonie. Zo is zij de coördinator voor de verhuur van verenigingsgebouw De Kei waar de vereniging oefent. Zij verzorgt alle boekingen en is altijd zelf aanwezig om voor de bardiensten en om overige hand- en spandiensten te verrichten. Voor De Harmonie organiseerde en organiseert zij kaartavonden, verlotingen of andere gezellige bijeenkomsten. Met het geld van deze activiteiten kan De Harmonie weer zaken aanschaffen zoals muziek, mars boekjes en muziekinstrumenten. In het verleden organiseerde zij ook jarenlang de Oranjemarkten en regelde zij heel veel voor de Sinterklaasintocht waar De Harmonie een muzikale rol had. Voor optredens van De Harmonie op 4 mei en op de Airborne Luchtlanding en Herdenking is mevrouw Hendriks contactpersoon en coördinator.

Naast al haar werkzaamheden voor De Harmonie Ede is mevrouw Hendriksen ook nauw betrokken bij de geloofsgemeenschap Noord van de Protestantse Gemeente Ede. Sinds 2014 houdt deze gemeente haar erediensten in de verbouwde Edesche Concertzaal in de Noorderkerk. Vanaf dag één na de terugkeer in deze kerk is mevrouw Hendriksen daar vrijwilliger. Elke zondagochtend brengt zij de keuken op orde, zet alles klaar voor de koffie en thee. Na afloop van de dienst schenkt zij de koffie/thee.

De heer Evert Jan van den Heuvel, 73 jaar, Ede

Al sinds 1985 is Evert Jan van den Heuvel actief als vrijwilliger. Voor de Vereniging Oud-Lunteren was hij een periode verantwoordelijk voor het depot van het museum en aansluitend 8 jaar voorzitter van de vereniging. Daarnaast is hij al een lange periode actief in de kerk. In 1988 werd hij voor het eerst bevestigd Ouderling in de Gereformeerde kerk in Lunteren en in 1997 volgde een tweede periode. Na zijn verhuizing naar Ede is de heer Van den Heuvel actief in de Bethelkerkgemeente in Ede. Hij was een lange periode ouderling kerkrentmeester en daarmee verantwoordelijk voor de financiën van de kerk. Ook zette hij zich in voor de jaarlijkse actie kerkbalans en was hij als vrijwilliger werkzaam op het kerkelijk bureau.

Tot op heden is hij actief bij de kerk en altijd bereid om gemeenteleden te helpen. De afgelopen jaren is de heer Van den Heuvel betrokken als vrijwilliger bij de opvang en begeleiding van vluchtelingen. Hij zet zich voor CVVEde (coördinatie vrijwilligers en vluchtelingen Ede) in bij de noodopvang en als maatje. Twee keer per week staat hij in Harskamp in de kledingwinkel om vluchtelingen gastvrij te ontvangen en te helpen aan een nieuwe outfit. Ook bij andere verzoeken vanuit het CVVE is de heer van den Heuvel altijd bereid om te helpen en bij te springen. Hij was onder andere organisator van een benefietconcert voor Oekraïne waarbij geld is ingezameld voor een verzorgingshuis voor ouderen. De heer Van den Heuvel heeft een groot hart voor zijn medemens. Naast zijn inzet voor de kerk en het CVVE is hij al diverse keren naar Moldavië afgereisd om de lokale bevolking en kerk te helpen.

De heer Pieter Kool, 67 jaar, Lunteren

Al sinds 1978 is de heer Kool actief als vrijwilliger voor de kerk. Eerst als notabele in de Hervormde gemeente Waarder en sinds zijn verhuizing naar Lunteren is hij in diverse rollen actief binnen de (Hersteld) Hervormde gemeente Lunteren. Zo was hij een periode jeugdclubleider, kerkvoogd, ondersteuner van het kerkelijk bureau en is hij tot op heden betrokken bij diverse activiteiten en commissies. Sinds 2022 is hij ouderling van de gemeente.

Daarnaast is de heer Kool een zeer betrokken vrijwilliger voor de Lunterse gemeenschap. Hij is medeorganisator van de Oud Lunterse Dag, was voorzitter van de 16KM tractorclub en secretaris van buurtvereniging ‘Buurt Oranjestraat’. Voor het Hervormd Zangkoor Lunteren beheert hij de website en het financiële overzicht en voor VVE’s de Vijverhof en de Burgemeestershof is hij de administrateur. De heer Kool is ook een periode politiek actief geweest. Van 2014-2022 was hij gemeenteraadslid voor de SGP. Ook staat hij familie en vrienden altijd bij met (financiële) raad en daad.

De heer Pieter Lawalata, 68 jaar, Lunteren

Al sinds 1986 is de heer Lawalata koster van de Molukse Evangelische Kerk in Lunteren. Hij zorgt dat de kerkruimte wordt klaargemaakt en alle voorbereidingen zijn gedaan voordat de gemeenteleden arriveren voor de dienst. Na de kerkdienst zorgt hij voor de schoonmaak en overig onderhoud van het kerkgebouw. Daarnaast is hij koorlid en penningmeester van kerkkoor Penjanji Geredja Bethanië.

Ook voor Moluks sociaal-cultureel centrum Ana Upu is de heer Lawalata al lange tijd actief. Hij draaide vele bardiensten, was begeleider van zomerkampen en organiseerde diverse activiteiten. Tot op heden zet hij zich in voor de activiteit koersballen. Zijn jarenlange inzet maakt hem een stabiele factor binnen stichting Ana Upu.

Mevrouw Marleen Luiten-te Winkel, 62 jaar, Ede

Al 24 jaar is Marleen Luiten-te Winkel actief in de Beatrixkerk in Ede. Vooral op het gebied van jeugd en jongeren is zij een belangrijke schakel. Zo is zij al ruim 20 jaar lid van het oppasteam en al 20 jaar een vast gezicht van de Kindernevendienst. Ook gaf zij 15 jaar lang catechese aan jongeren en is ze betrokken bij diverse projecten met de jeugd in de kerk.

In 2016 vertrok mevrouw Luiten-te Winkel samen met andere leden van de Beatrixkerk voor drie weken naar Malawi. Samen werkten ze aan de realisatie van een kliniek waar vooral moeders met jongere kinderen geholpen konden worden. Zij was een belangrijke stimulator en wist de jongeren te motiveren geld in te zamelen en was hun steun en toeverlaat tijdens de reis. Tijdens de reis naar Malawi ontstond bij mevrouw Luiten-te Winkel de droom om palliatieve thuiszorg te realiseren in de kliniek in Malawi. Vanuit haar ervaring als verpleegkundige wist ze dit project tot een succes te maken. Inmiddels zijn er 6 succesvolle thuiszorgprojecten gestart en veel medische middelen ingezameld voor Malawi.

De heer Jaap Otten, 65 jaar, Ede

Al 30 jaar is de heer Otten actief vrijwilliger bij de Sionsgemeente in Assen. Sinds 1994 is hij afwisselend actief geweest als Diaken, Ouderling, Scriba, kerkrentmeester en bestuurslid Kerkenraad. Vanuit zijn functie als kerkenraadslid is hij bestuurslid geweest bij o.a. Gereformeerde Bond afdeling Groningen en Drenthe, Platform Noord van de Gereformeerde Bond en als commissielid van de Hemelvaart Ontmoetingsdag van de Gereformeerde Bond. Vanuit zijn expertise op financieel gebied helpt hij boeren om hun administratie in te vullen. Na jaren in Assen te hebben gewoond is de heer Otten in 2023 naar Ede verhuisd om dichter bij zijn familie te wonen.

De heer Eep Top, 66 jaar, Wekerom

Vijftig jaar geleden, op de Nationale Molendag, raakte Eep Top als 16-jarige jongen betrokken bij molen De Hoop in Lunteren. Niet lang daarna sloot hij zich aan bij het net opgerichte Gilde van Vrijwillige Molenaars. In 1987 werd hij een actief algemeen bestuurslid en lid van de opleidingscommissie, dit deed hij tot 2014. Hij verzorgt al sinds 1987 de theorie opleiding en de proefexamens voor de molenaars in opleiding. De heer Top wordt gezien als de wandelende molenencyclopedie van de provincie Gelderland. Een groot deel van de huidige molenaars heeft zijn of haar kennis gekregen van de heer Top.

Sinds 1994 is hij bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen. Deze stichting stelt zich als doel de bevordering van het behoud en de in werking houden van de in Gelderland aanwezige wind, ros en waterradmolens. De heer Top is nog altijd hoofdmolenaar van molen De Hoop. Dankzij hem speelt de molen een belangrijke rol op feestdagen in Lunteren. Met zijn kennis en enthousiasme draagt hij bij aan de instandhouding van een bijzonder stuk cultuur erfgoed.

De heer Joop ten Veen, 69 jaar, Bennekom

De heer Johannes ten Veen is gepensioneerd eigenaar en bakker van bakkerij Ten Veen in Bennekom. In 1978 nam hij de bakkerij van zijn ouders over en werd bij benoemd tot notabel van de Hervormde kerk Bennekom. Van 1990 tot en met 2004 hield hij zich bezig met de restauratie van de oude kerk en het Marktplein. Onder andere door jarenlang oliebollen te verkopen ten behoeve van de restauratie.

Sinds 2006 is hij afwisselend actief geweest als diaken en lid moderamen van het algemeen kerkbestuur. Sinds 2016 en tot de dag van vandaag is hij voorzitter van de beheerscommissie van het vastgoed van de Hervormde Gemeente Wijk Oost in Bennekom. Daarnaast was hij actief voor de Bennekomse winkeliersvereniging en promootte hij jaren het verbouwen van Rogge en Tarwe in het buitengebied De Kraats.

Mevrouw Ada van der Velden-Westervelt, 67 jaar, Ede

Ada van der Velden-Westervelt is na een lange carrière in het onderwijs recent met pensioen gegaan. Zij heeft zich in haar functie als directeur van de ‘Tilburg School of Catholic Theology’ bijzonder ingezet voor het welzijn van (internationale) studenten. Zo startte zij een huiskamerproject tijdens de coronapandemie. Daarnaast nam zij zitting in de commissie Gender van de universiteit.

Buiten het onderwijs is mevrouw van der Velden-Westervelt als 45 jaar actief als vrijwilliger bij de Oecumenische Basisgenootschap Exodus in Ede. Ze zet zich in voor vieringen, nam diverse periodes zitting in de coördinatiegroep, is de sleutelbewaarder en ondersteunt de gemeenschap bij allerlei praktische zaken. Niets is haar teveel en daarom wordt ze omschreven als de moeder van Exodus.

Sinds enkele jaren heeft mevrouw Van der Velden-Westervelt een moestuin en is zij voorzitter van moestuincomplex De Blokkenweg. Zij staat bekend om haar mensgerichte aanpak bij problemen op het complex.

Mevrouw Tiny Veneman-Kroon, 85 jaar, Ede

Dit jaar is Tiny Veneman-Kroon 50 jaar actief als vrijwilliger bij de Titus-Brandsmaparochie Sint Antonius van Padua in Ede. Kort nadat zij actief werd bij de gemeente werd zij koster en sleutelbewaarder, verzorgde zij de was en schonk ze koffie. Ook nam ze het initiatief om een kinderopvang tijdens de dienst te starten, zodat ouders van jonge kinderen de mis konden bijwonen. Ze brengt tot op heden het kerkblaadje rond en is altijd bereid om te helpen als er een beroep op haar wordt gedaan.

Naast haar vele verdiensten in de kerk is zij in het verleden ook op andere manieren maatschappelijk betrokken geweest. Zo was zij een periode leidster en bestuurslid van de peuterspeelzaal in de buurt. Toen in de jaren ’70 een groep zigeuners een woning in de buurt toegewezen heeft ze hen op weg geholpen door te koken, kleding te naaien en hen te helpen bij doktersbezoeken.

Mevrouw Geke van Voorst-Valkenburg, 60 jaar, Ede

Vlak na de oprichting van zondagsschool ‘Kom en Zie’ van de Christelijk Gereformeerde kerk De Tabernakel in Ede in 1998 begon Geke van Voorst-Valkenburg hier als zondagsschooljuf. Elke zondag gaf zij les aan een groep kinderen tussen de vier en negen jaar. Er werd samen gezongen, uit de bijbel gelezen en een knutselwerkje gemaakt. Ook bij de kinderkerstdienst en het jaarlijkse reisje was zij betrokken bij de voorbereiding en begeleiding van de kinderen.

In 2001 werd Geke van Voorst-Valkenburg voorzitter van de zondagsschool. Als voorzitter was ze verantwoordelijk voor het gehele reilen en zeilen van de zondagsschool en contactpersoon voor de kerkenraad en de predikant. Zij zocht altijd verbinding maar durfde ook knopen door te hakken als dat nodig was. Na 24 jaar besloot zij in de zomer van 2023 het stokje over te dragen.

De heer Rens de Vries, 80 jaar, Bennekom

In 1992 is de heer De Vries betrokken geraakt als vrijwilliger bij het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom. Hij is een periode penningmeester geweest en tot op heden is hij lid van de technische dienst. Op wekelijkse basis en extra tijdens storingen is hij betrokken bij de voorbereiding en ontmanteling van exposities. Hij is altijd bereid de handen uit de mouwen te steken en heeft veel aandacht voor het welzijn van zijn medevrijwilligers.

Daarnaast is Rens de Vries sinds 2006 bestuurslid van Volkstuinvereniging IMAG-DLO Wageningen. Hij is de spin in het web van de volkstuinvereniging. Zo houdt hij zich bezig met de ledenadministratie, praktische klussen op het complex en bemiddelt hij als discussies tussen tuinders hoog oplopen. In het verleden was de heer De Vries voorzitter van de Vrijzinnige Vereniging Bennekom en een periode penningmeester van de OVB, Ondernemersfonds Bennekom Centrum.

Mevrouw Wil Welgraven-de Neef, 81 jaar, Lunteren

In de gereformeerde kerk Lunteren is mevrouw Welgraven-de Neef een vertrouwd gezicht. Haar jaren als diaken, pastoraal bezoeker en aanspreekpunt voor meldpunt Pastoraat maken haar onmisbaar. Sinds 2009 is zij vrijwilliger bij ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede als gastvrouw. Zij ontvangt nieuwe patiënten, verzamelt de benodigde gegevens en begeleidt ze naar de juiste afdeling. Dit is een onmisbare schakel in het opnameproces.

Al ruim 10 jaar is mevrouw Welgraven vrijwilliger bij Lunteren Aktief. Bij de Vraagbaak, de Schakel en het Westhoffhuis is zij het aanspreekpunt voor alle inwoners van Lunteren. Zij organiseert vele activiteiten, zoals de Kerst Inn, de Zorgbusuitstapjes, Smaken verbinden en Lunteren ontmoet Lunteren.

Meer over